Online EPC pre check

......

 • Projekt


  Cíl

  1

  Důvod zájmu....

  - vyberte tolik možností, kolik je zapotřebí
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projekt


  Obsah

  2

  Naše budovy...

       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projekt


  Platba za energii

  3

  Roční náklady na energii (kombinované - teplo / zemní plyn, elektřina a voda)...       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projekt


  Stav budovy

  4

  Rekonstrukce ( < 10 let )

  Byla během posledních 10 let rekonstruována obálka budovy nebo technické zařízení budovy (např. vytápění, větrání a klimatizace) ?
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Projekt


  Vlastnictví

  5

  Nemovitost je...

  Prázdná
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Řízení


  Vyhodnocení

  6

  K dispozici je studie proveditelnosti energetické účinnosti...

  Existují aktuální studie potenciálů a efektivního využití nákladů na energeticky úsporná opatření vedoucí ke zlepšení účinnosti a snížení spotřeby energie budovy (budov)...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Řízení


  Znalosti

  7

  K dispozici jsou osoby s potřebnými technickými znalostmi...

  V rámci organizace disponujeme energetikem schopným posoudit a navrhnout energeticky úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie v budově / budovách.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Řízení


  Údržba a provoz

  8

  Údržba a provoz budovy jsou prováděny externě...

  Za provoz a údržbu systému budovy zodpovídá externí dodavatel.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Řízení


  Externí dodavatel

  9

  Externí zadání služeb

  V naší organizaci jsme ochotní spolupracovat s externími odborníky.
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Garance


  Monitoring

  10

  Monitoring spotřeby energií je důležitý...

  Monitorování (sledování) přínosů a výsledků úsporných opatření (dosažených úspor energie) a kvalita řízení managementu budovy je pro naší organizaci důležitým cílem...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Garance


  Garance

  11

  Garance energetických úspor je velkým přínosem...

  Abychom snížili finanční a technické riziko (rizika), má moje organizace zájem využít předem definované záruky za dosažení energetických úspor ...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Financování


  Investice

  12

  Vstupní investice jsou největší překážkou při dosažení energetických úspor ...

  Počáteční investice pro renovaci a modernizaci budovy je v naší organizaci (hlavní) překážkou pro zabývání se energetickými úsporami...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Financování


  Rozpočet

  13

  Máme vyčleněny finanční prostředky pro zlepšování vlastností budovy (zařízení)...

  Naše organizace má vyčleněny finanční zdroje pro modernizaci a dosažení energetických úspor (např. financování z rozpočtu pro údržbu)...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
 • Financování


  Financování projektu

  14

  Financování pomocí úspor energie je velké plus...

  Společnosti ESCO, které asistují při zajišťování správného financování projektu a poskytují záruky na energetickou náročnost za účelem ochrany před finančními riziky souvisejícími s projektem, hodnotíme velice kladně...
       
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14