Online EPC pre check

......

  • Podnikejte chytře!

    Energetická služba se zaručenou úsporou (EPC - Energy performance contracting) je model energetických služeb používaný k modernizaci budov i zařízení rozšířený v celé Evropě. Služba se zaručenou úsporou se skládá ze souboru energeticky úsporných opatření, která jsou standardně zaváděna a řízena firmou ESCO (Energy Service Company).
    Model EPC garantuje úspory energie, které vzniknou realizací projektu. Tyto úspory jsou často dostačující k financování celkových nákladů projektu. Tento mechanismus financování s nízkým rizikem se jeví jako slibné řešení jak pomoci majitelům a uživatelům budov podstatně zvýšit úspory energie a dosáhnout naplánovaných úspor.

    Zjistěte během 5 minut, zda je model EPC vhodný pro realizaci vašeho projektu ...    Tento projekt získal finanční prostředky z Rámcového program pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 696040.